Ege Özel Grup | Güvenlik Hizmetleri - Organizasyon - Enerji ve Tesis Yönetimi


Fiziki Güvenlik/ Physical Security Services

Özel Güvenlik Görevlisi personellerimiz tarafından yerine getirilen Fiziki Güvenlik Hizmetleri, müşterilerimizin faaliyet gösterdiği alana özel oryantasyon eğitiminin ardından Özel Güvenlik Genel Talimatı esaslarına göre yerine getirilmektedir.

The Physical Security Servises performed by our Private Security Guard personnel are fulfilled according to the Essentials of the General Intruction about Privaty Security following the orientation tarining specific to the field in which our customers operateTelif Hakları | Yasal Uyarı